A német nyelvoktatás.com óráinak témái

Ismerje meg óráink speciális témát és menetét, amelyek kizárólag az ausztriai álláskeresés,munkahelyi és hivatali szituációkra vannak kifejlesztve!
 
 

A hagyományos német nyelvoktatástól eltérően, az általunk alkalmazott beszédközpontú tanítási módszer alapja az átfogó szemlélet átadása, melynek eredményeképp a hangsúly nem a nyelvtani szabályok tanítására helyeződik, hanem a gyakorlatban való alkalmazásra és a nyelv logikai felépítésének megértésére irányul.

A lenti tematika irányadó felsorolásnak tekintendő, ezek gyakorlatba ültetése, vagyis a BESZÉD áll az órák középpontjában.

Az első órák egyszerűbb mondatait fokozatosan felváltják a hosszabbak, majd a bonyolultabb dialógusok, ezáltal óráról órára fejlődik a beszédkészség.

A tanulást a folyamatosan kiadott, órán kívüli, gyakorló feladatok segítik, amikben mindig az adott óra anyagát gyakoroljuk: fordítások, bemutatkozó levél írása, önéletrajzírás, hivatalos nyomtatványok kitöltése, hanganyagok hallgatása, gyakorló mondatok fordítása.

Óráink témái

pipa jelÁlláshirdetések értelmezése.

pipa jelSzemélyes interjú telefonon keresztül a munkaadóval.

pipa jelTapasztalataink leírása levélben és elmondása telefonon keresztül.

pipa jelÁlláshirdetésre jelentkezés e-mailen keresztül.

pipa jelBemutatkozó levél megírása.

pipa jelÖnéletrajz írása, szerkesztése, fontos kifejezések.

pipa jelA munkaadó válaszol. Elutasítás, jelentkezés elfogadása.

pipa jelSzemélyes találkozás, próbanap.

pipa jelAusztriai 4 oldalas munkaszerződés.

pipa jelHivatalos papírok, bérpapír.

pipa jelTársadalombiztosítás.Bankszámlanyitás.

pipa jelSzituációs párbeszédek a hivatali ügyintézésre.

pipa jelLakcím- és Idegenrendészeti bejelentés.

pipa jelMunkavégzéshez fontos szavak, eszközök.

pipa jelMegérkezés a munkahelyre, bemutatkozás főnöknek, kollégáknak.

pipa jelEligazodás a hotelban és a településen, tanácskérés.

pipa jelMunkahelyen elhangzó utasítások és párbeszédek. Kommunikáció a kollégákkal és a főnökkel.

pipa jelKommunikáció a vendégekkel munka végzéskor és kötetlenül.

pipa jelKonfliktuskezelés, problémák a munkahelyen, felmondás.

pipa jelSzabadnap kérése, táppénz intézése, adóvisszaigénylés.

1. óra

A német nyelv sajátosságainak rövid bemutatása, eltérések mondatszerkezetben, gondolkodásmódban. Gyakori kifejezések (Üdvözlés, elköszönés, hála, bocsánatkérés, kérés), kiejtés. Igeragozás, elváló igekötők, egyenes szórend használata.

2. óra

A létige ragozása, elöljárószavak használata, mondatalkotás és az egyenes szórend. Hirdetés szavainak áttekintése. Bemutatkozó levél megírása, fordított szórend.

3. óra

Tagadás, számolás, dátumok. Hirdetések értelmezése. Segédigék használata.

4. óra

Rendhagyó igék és a múlt idő bemutatása példákon keresztül. Tapasztalataink leírása levélben és elmondása telefonon keresztül.

5. óra

Telefonbeszélgetés gyakorlása, kulcsszavak kihallása, kérdéshasználat, tömör bemutatkozás, információszerzés.

6. óra

Szerződés és megállapodás közti különbség bemutatása. Telefonbeszélgetés és önéletrajzírás.

7. óra

Lakcím- és Idegenrendészeti bejelentés. Életszituációk és kötetlen beszélgetés gyakorlása. Telefonbeszélgetés gyakorlása.

8. óra

Bankszámlanyitás bemutatása, felszólító mód használata, útbaigazítás szókincse. Telefonbeszélgetés gyakorlása.

9. óra

A munka során használt eszközök és vegyszerek nevei. Felszólító mód és utasítások megértésének gyakorlása. Találkozás a vendéggel munka közben, kötetlen beszélgetés a vendéggel.

10. óra

Megérkezés a munkahelyre, bemutatkozás főnöknek, kollégáknak, eligazodás a hotelban, tanácskérés.

11. óra

Összetett munkahelyi szituációk a főnökkel és a kollégákkal. Utasítások megértése. Egyszerű, tömör reagálás kérdésekre.


Érdekelődöm a következő csoport iránt!